AKTUALNOŚCI PROJEKTOWE

Dorota Leń | Niedziela 28.12.2014 aktualizacja: 15.02.2015, 16:05

Projekt 5.2.1 PO KL: Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego

(POKL.05.02.01-00-036/13)

***

Cały czas trwa bieżąca realizacja projektu :-)

***

KONTROLA PROJEKTU

W dniach 23 - 27 lutego 2015 roku Urząd Miasta i Gminy w Prusicach odwiedzą przedstawiciele Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, którzy przeprowadzą kontrolę planową partnerskiego projektu "Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego.

***

PRACOWNICY 8 JST WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO PODNOSZĄ SWOJE KWALIFIKACJE

Bezpieczeństwo przetwarzania informacji, eUrząd, ePUAP, nowa instrukcja kancelaryjna to niektóre z wielu szkoleń przewidzianych w ramach partnerskiego projektu „Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego Liderem jest Gmina Prusice.

 

Od połowy grudnia 2014 roku pracownicy 8 JST z terenu województwa dolnośląskiego: Urzędu Miasta i Gminy w Prusicach, Urzędu Miejskiego w Wołowie, Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich, Urzędu Gminy w Zawoni, Urzędu Gminy w Wisznia Małej, Urzędu Gminy w Dobroszycach, Urzędu Miejskiego w Prochowicach oraz Starostwa Powiatowego w Trzebnicy podnosi swoje kwalifikacje i uczestniczy w pierwszej części szkoleń w ramach projektu „Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego”.

W ramach projektu odbędą się 4 ścieżki szkoleniowe:

-       Wszyscy uczestnicy

-       Urzędnicy posiadający bezpośredni kontakt z klientem

-       Liderzy – kierownicy działów

-       Informatycy

W ramach pierwszej części szkoleń odbywają się zajęcia z bezpieczeństwa przetwarzania informacji, eurząd, ePUAP oraz nowa instrukcja kancelaryjne. Uczestnicy szkoleń podnoszą swoje kwalifikacje poprzez zajęcia teoretyczne, dokumenty prawne oraz zajęcia praktyczne i warsztaty prowadzone przez specjalistów – Panią Annę Zubrzycką Abramowicz, Panią Małgorzatę Czartoryską oraz Pana Jakuba Zalewskiego.

W drugiej części szkoleń po rozstrzygnięciu zamówienia publicznego na działania w ramach elektronicznego zarządzania dokumentami odbędą się następujące zajęcia: zarządzanie dokumentami elektronicznymi, gromadzenie i analiza informacji, warsztaty ePUAP oraz zarządzanie środowiskiem serwerowym.

Celem uczestnictwa przez pracowników samorządowych w szkoleniach jest: podniesienie wiedzy i umiejętności pracowników samorządowych w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań IT w procesie świadczenia elektronicznych usług publicznych

***

SPOTKANIA W SPRAWIE DIALOGU TECHNICZNEGO - Wdrożenie w JST rozwiązań informatycznych w zakresie oprogramowania do internetowego systemu informacji przestrzennej

Spotkania Informatyków w sprawie dialogu technicznego odbyły się w dniach 5 oraz 7 stycznia 2015 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Prusicach. Spotkaniom przewodniczył Przewodniczący Komisji – Koordynator informatyków – Paweł Grzyb

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PRUSICE O POWOŁANIU KOMISJI DO DIALOGU TECHNICZNEGO

HARMONOGRAM SPOTKAŃ

***

PRZETARG – PRZYGOTOWANIE MAPY POD UDOSTĘPNIANIE POPRZEZ INTERNET W FORMIE ELEKTRONICZNEJ DLA POTRZEB KLIENTÓW WYDZIAŁU GEODEZJI STAROSTWA POWIATOWEGO W TRZEBNICY

W dniu 15 grudnia 2014 roku Gmina Prusice jako Lider Projektu ogłosiła przetarg na zadanie Przygotowanie mapy pod udostępnianie poprzez Internet w formie elektronicznej dla potrzeb klientów Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Trzebnicy.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Termin składania ofert do 23.12.2014 roku

ROZSTRZYGNIĘCIE

***

DIALOG TECHNICZNY - Wdrożenie w JST rozwiązań informatycznych w zakresie oprogramowania do internetowego systemu informacji przestrzennej

W dniu 11 grudnia 2014 roku Gmina Prusice jako Lider Projektu ogłosiła dialog techniczny na zadanie „Wdrożenie w JST rozwiązań informatycznych w zakresie oprogramowania do internetowego systemu informacji przestrzennej”

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM

W terminie przewidzianym w ogłoszeniu o dialogu technicznym zgłosiło się 5 podmiotów zainteresowanych udziałem w dialogu.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PRUSICE O POWOŁANIU KOMISJI DO DIALOGU TECHNICZNEGO

HARMONOGRAM SPOTKAŃ

Spotkania Informatyków w sprawie dialogu technicznego odbędzie się w dniach 5 oraz 7 stycznia 2015 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Prusicach. Spotkaniom przewodniczył będzie Przewodniczący Komisji – Koordynator informatyków – Paweł Grzyb

 

***

DIALOG TECHNICZNY - Wdrożenie w JST rozwiązań informatycznych w zakresie systemu elektronicznego zarządzania dokumentami z funkcjonalnością wymiany korespondencji z platformą ePUAP oraz uruchomienie punktów potwierdzania Profilu Zaufanego

W dniu 8 grudnia 2014 roku Gmina Prusice jako Lider Projektu ogłosiła dialog techniczny na zadanie „Wdrożenie w JST rozwiązań informatycznych w zakresie systemu elektronicznego zarządzania dokumentami z funkcjonalnością wymiany korespondencji z platformą ePUAP oraz uruchomienie punktów potwierdzania Profilu Zaufanego”.

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM

W terminie przewidzianym w ogłoszeniu o dialogu technicznym zgłosiło się 5 podmiotów zainteresowanych udziałem w dialogu.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PRUSICE O POWOŁANIU KOMISJI DO DIALOGU TECHNICZNEGO

HARMONOGRAM SPOTKAŃ

Spotkania Informatyków w sprawie dialogu technicznego odbyły się w dniach od 17 do 19 grudnia 2014 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Prusicach. Spotkaniom przewodniczył Przewodniczący Komisji – Koordynator informatyków – Paweł Grzyb

ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU DIALOGU TECHNICZNEGO

 

***

II PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZĘT KOMPUTEROWY, SYSTEMY OPERACYJNE DO ZESTAWÓW  KOMPUTEROWYCH ORAZ PAKIETÓW BIUROWYCH

W dniu 6 października 2014 roku Gmina Prusice jako Lider Projektu ogłosiła (po unieważnieniu I przetargu) II przetarg nieograniczony na sprzęt komputerowy, systemy operacyjne do zestawów komputerowych oraz pakietów biurowych.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

W ramach zadania poszczególne JST otrzymają następujące sprzęty i rzeczy itp.:

Gmina Prusice – macierz dyskowa z dyskami twardymi do serwerowni oraz pakiety biurowe dla 20 stanowisk komputerowych

Gmina Wołów – skaner, serwer, switch do rozbudowy infrastruktury sieciowej, zestaw komputerowy oraz router z oprogramowaniem zabezpieczającym

Gmina Oborniki Śląskie - macierz dyskowa, serwer oraz pakiety biurowe dla 15 stanowisk komputerowych

Gmina Zawonia – 4 zestawy komputerowe, serwer, skaner, czytnik kodów kreskowych, drukarka kodów kreskowych, pakiety biurowe dla 4 stanowisk komputerowych oraz oprogramowanie do Backup

Gmina Wisznia Mała – serwer, macierz dyskowa oraz pakiety biurowe dla 20 stanowisk komputerowych

Gmina Dobroszyce – 6 zestawów komputerowych, skaner, serwer oraz pakiety biurowe dla 15 stanowisk komputerowych

Gmina Prochowice – skaner, serwer, 7 zestawów komputerowych, 7 systemów operacyjnych do zestawów komputerowych oraz pakiety biurowe dla 15 stanowisk komputerowych

Powiat Trzebnicki – serwer

Termin składania ofert do 01.12.2014 roku

UNIEWAŻNIENIE

***

ZAPYTANIE OFERTOWE NA 8 TABLIC INFORMACYJNYCH PROMUJĄCYCH PROJEKT

W dniu 6 sierpnia 2014 roku Gmina Prusice jako Lider Projektu ogłosiła zapytanie ofertowe na zadanie „Wykonanie oraz dostawa 8 tablic informacyjnych promujących projekt "Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego””

ZAPYTANIE OFERTOWE

ROZSTRZYGNIĘCIE

Tablice Informacyjne


 

***

PRZETARG NA SPRZĘT KOMPUTEROWY, SYSTEMY OPERACYJNE DO ZESTAWÓW  KOMPUTEROWYCH ORAZ PAKIETÓW BIUROWYCH

W dniu 29 lipca 2014 roku Gmina Prusice jako Lider Projektu ogłosiła przetarg nieograniczony na sprzęt komputerowy, systemy operacyjne do zestawów komputerowych oraz pakietów biurowych.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

W ramach zadania poszczególne JST otrzymają następujące sprzęty i rzeczy itp.:

Gmina Prusice – macierz dyskowa z dyskami twardymi do serwerowni oraz pakiety biurowe dla 20 stanowisk komputerowych

Gmina Wołów – skaner, serwer, switch do rozbudowy infrastruktury sieciowej, zestaw komputerowy oraz router z oprogramowaniem zabezpieczającym

Gmina Oborniki Śląskie - macierz dyskowa, serwer oraz pakiety biurowe dla 15 stanowisk komputerowych

Gmina Zawonia – 4 zestawy komputerowe, serwer, skaner, czytnik kodów kreskowych, drukarka kodów kreskowych, pakiety biurowe dla 4 stanowisk komputerowych oraz oprogramowanie do Backup

Gmina Wisznia Mała – serwer, macierz dyskowa oraz pakiety biurowe dla 20 stanowisk komputerowych

Gmina Dobroszyce – 6 zestawów komputerowych, skaner, serwer oraz pakiety biurowe dla 15 stanowisk komputerowych

Gmina Prochowice – skaner, serwer, 7 zestawów komputerowych, 7 systemów operacyjnych do zestawów komputerowych oraz pakiety biurowe dla 15 stanowisk komputerowych

Powiat Trzebnicki – serwer

Termin składania ofert do 09.09.2014 roku

UNIEWAŻNIENIE

***

REALIZACJA PROJEKTU

Trwa bieżąca realizacja projektu przez Zespół Projektowy przy współpracy z Koordynatorem Informatyków i Informatykami poszczególnych JST w sprawie zadania nr 1. Trwają przygotowania specyfikacji do przetargów i zamówień publicznych. Opracowywane są dokumenty projektowe, regulaminy i inne zadania zgodnie z Wnioskiem o Dofinansowanie.

***

UTWORZENIE BIURA PROJEKTU


Biuro Projektu „Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego ”

Urząd Miasta i Gminy w Prusicach

Referat Funduszy Zewnętrznych

Rynek 1

55-110 Prusice

 

***

SPOTKANIE KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I INFORMATYKÓW

W dniu 23 kwietnia 2014 roku odbyło się spotkanie Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igora Bandrowicza zarówno z kadrą zarządzającą projektem, jak i informatykami.

Podczas spotkania z kadrą zarządzającą projektem omówiono zakres działań i obowiązków poszczególnych osób, a także harmonogram prac w celu prawidłowej realizacji projektu. Natomiast podczas spotkania z informatykami przedstawiono zakres działań przez Burmistrza Igora Bandrowicza. Przedstawiono prezentację projektową przez sekretarza projektu p. Dorotę Leń oraz omówiono terminarz i harmonogram działań ustalony przez Koordynatora Informatyków p. Pawła Grzyba w porozumieniu ze specjalistą ds. zamówień publicznych p. Dorotą Muszczak.

- O PROJEKCIE

- PREZENTACJA PROJEKTOWA

Spotkania informatyków i spotkania kadry zarządzającej

***

PODPISANIE UMOWY O DOFINANSOWANIE NA REALIZACJĘ PROJEKTU

W dniu 15 kwietnia 2014 roku Lider Projektu w imieniu Partnerstwa – Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz wraz ze Skarbnikiem Konradem Buczkiem podpisali umowę o dofinansowanie projektu w ramach POKL.

Całkowita wartość projektu: 2 310 264,91 zł

Kwota dofinansowania (85 %): 1 963 725,17 zł

 Wkład własny (15%):  346 539,74 zł

***

PRZETARG NA KADRĘ ZARZĄDZAJĄCĄ

W dniu 25.03.2014 roku ogłoszono przetarg nieograniczony na wybór kadry zarządzającej do projektu partnerskiego pt. Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet V Dobre rządzenie, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej). 

- OGŁOSZENIE O PRZETARGU

11 kwietnia 2014 roku nastąpiło rozstrzygnięcie przetargu w ramach którego wyłoniono kadrę zarządzającą:

- Kierownik projektu: Anna Jasinowska – Czarny 

- Sekretarz projektu: Dorota Leń 

- Specjalista ds. wniosków o płatność: Aleksandra Zygiel 

- Specjalista ds. ewaluacji i monitoringu: Tomasz Tilgner 

- Koordynator informatyków: Paweł Grzyb 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

***

ZŁOŻENIE ZAŁACZNIKÓW  DO MAC W CELU PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE NA REALIZACJĘ PROJEKTU

W dniu 10 marca 2014 roku Gmina Prusice jako Lider Projektu wysłała do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji komplet załączników przygotowanych przez Lidera i Partnerów wraz z umową partnerską w celu podpisania Umowy o dofinansowanie na realizację partnerskiego projektu „Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego”.

***

PARTNERSTWO PODPISAŁO UMOWĘ PARTNERSKĄ

W dniu 7 marca 2014 roku Partnerstwo w składzie Gmina Prusice jako Lider Projektu oraz Partnerzy: Gmina Wołów, Gmina Oborniki Śląskie, Gmina Wisznia Mała, Gmina Zawonia, Gmina Dobroszyce, Gmina Prochowice, Powiat Trzebnicki oraz Firma Maculewicz Consulting podpisali umowę partnerską o wspólnej realizacji projektu pod nazwą „Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego”.  

***

ZŁOŻENIE POPRAWIONEGO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE DO MAC

W dniu 19 lutego 2014 roku Partnerstwo złożyło do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji poprawiony wniosek o dofinansowanie projektu „Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego” zgodnie z ustaleniami zawartymi w trakcie negocjacji. Poprawiony wniosek w dniu 24 lutego 2014 roku został pozytywnie zaakceptowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.

***

POZYTYWNE ZAKOŃCZENIE NEGOCJACJI

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji pozytywnie rozpatrzył podjęte przez Gminę Prusice negocjacje i zakończył je z pozytywną opinią. Tym samym ostateczna wartość projektu to:

Całkowita wartość projektu: 2 310 264,91 zł

Kwota dofinansowania (85 %): 1 963 725,17 zł

 Wkład własny (15%):  346 539,74 zł

***

Spotkanie w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji w Warszawie

Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz wraz ze Skarbnikiem Miasta i Gminy Prusice Konradem Buczkiem i Informatykiem Pawłem Grzybem w dniu 4 lutego 2014 roku uczestniczyli w spotkaniu informacyjnym w ramach konkursu 5.2.1 A 2 POKL w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji w Warszawie.

- Kolejny udany projekt Gminy Prusice. POKL 5.2.1 dofinansowanie ponad 2,3 mln złotych. Dziękuje wszystkim partnerom szczególnie staroście Robertowi Adachowi, Darkowi Chmurze oraz wszystkim pracownikom którzy mocno zaangażowali się w nasz projekt. Mamy 4 miejsce w Polsce! – podkreśla Burmistrz Igor Bandrowicz.

***

INFORMACJA Z MAC O DOFINANSOWANIU I ROZPOCZĘCIE NEGOCJACJI PRZEZ LIDERA

W dniu 20 stycznia 2014 roku do siedziby Lidera – Urzędu Miasta i Gminy w Prusicach wpłynęło pismo z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji informujące o otrzymaniu przez Partnerstwo dofinansowania, a także z informacjami o tym, co zostaje skierowane do negocjacji z Partnerstwem w celu otrzymania jak najwyższej kwoty dofinansowania.

Lider Projektu Gmina Prusice w imieniu wszystkich Partnerów podjęła oczywiście decyzję o przystąpieniu do negocjacji. I tym samym przygotowała pismo wraz z argumentami w celu wywalczenia jak najwyższej kwoty dofinansowania zbliżonej do wnioskowanej. Pismo negocjacyjne zostało wysłane do MAC w dniu 24.01.2014 roku.

***

Ponad 2 mln zł pozyskane na informatyzację urzędów

***

Pozytywna ocena formalna partnerskiego wniosku na e-usługi

***

ZŁOŻENIE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

Na początku września 2013 roku Partnerstwo zaakceptowało ostateczną wersję wniosku o dofinansowanie oraz go podpisało. W dniu 6 września 2013 roku Lider Projektu czyli Gmina Prusice złożyła Wniosku o dofinansowanie w oczekiwaniu na wyniki :-)

***

PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Od połowy czerwca do końca sierpnia 2013 roku trwały spotkania informatyków oraz prace przygotowawcze nad dokumentacją aplikacyjną i wnioskiem o dofinansowanie. W trakcie spotkań ustalano zakres projektu oraz zakres działań, każda z gmin mówiła o swoich potrzebach a także dogrywano budżet projektu.

Nad całokształtem prac czuwał Lider Projektu – Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz wraz z zespołem pracowników Urzędu Miasta i Gminy Prusice: Pawłem Grzybem, Dorotą Leń i Anną Jasinowską – Czarny w konsultacji z włodarzami i informatykami wszystkich JST oraz firmą Maculewicz Consulting w osobach Urszula Pieńkowska i Beata Knap. 

***

WYBÓR FIRMY DO PRZYGOTOWANIA DOKUMENTACJI APLIKACYJNEJ

W czerwcu 2013 roku Partnerstwo spotkało się w Urzędzie Miasta i Gminy w Prusicach i podjęło wspólną decyzję o tym, że dokumentację aplikacyjną przygotuje nasz Partner prywatny – firma Maculewicz Consulting Sp z o.o.

***

FIRMA MACULEWICZ PARTNEREM PROJEKTU

W dniu 27 maja 2013 roku Gmina Prusice jako Lider Projektu rozstrzygnęła otwarty nabór partnerów w celu wspólnej realizacji projektu w ramach działania 5.2.1 A 2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Wsparcie JST w zakresie wdrożenia standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych oraz elektronizacji wymiany korespondencji za pomocą ePUAP, w tym m.in. poprzez wdrożenie dziedzinowych systemów informatycznych, podniesienie kwalifikacji pracowników samorządowych w zakresie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych, działania informacyjne podnoszące stopień wykorzystania e-usług”.

W ramach naboru wpłynęła 1 oferta firmy Maculewicz Consulting Sp. z o.o.. I to właśnie ta firma została partnerem w projekcie.

ROZSTRZYGNIĘCIE

***

NABÓR NA PARTNERA DO PROJEKTU

W dniu 29 kwietnia 2013 roku Gmina Prusice jako Lider Projektu ogłosiła otwarty nabór partnerów w celu wspólnej realizacji projektu w ramach działania 5.2.1 A 2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Wsparcie JST w zakresie wdrożenia standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych oraz elektronizacji wymiany korespondencji za pomocą ePUAP, w tym m.in. poprzez wdrożenie dziedzinowych systemów informatycznych, podniesienie kwalifikacji pracowników samorządowych w zakresie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych, działania informacyjne podnoszące stopień wykorzystania e-usług”

OGŁOSZENIE O NABORZE PARTNERA

Termin składania ofert: do 20.05.2013 roku

***

ZAWIĄZANIE PARTNERSTWA

W kwietniu 2013 roku zawiązało się Partnerstwo JST, na czele którego stanęła Gmina Prusice jako Lider zaś Partnerami zostali: Gmina Oborniki Śląskie, Gmina Dobroszyce, Gmina Wisznia Mała, Gmina Zawonia i Powiat Trzebnicki. Następnie do Partnerstwa dołączyła Gmina Prochowice oraz Gmina Wołów.

Partnerstwo postanowiło wspólnie wnioskować o środki zewnętrzne w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej - „Wsparcie JST w zakresie wdrożenia  standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych oraz elektronizacji wymiany korespondencji za pomocą ePUAP, w tym m.in. poprzez wdrożenie dziedzinowych systemów informatycznych, podniesienie kwalifikacji pracowników samorządowych w zakresie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych, działania informacyjne podnoszące stopień wykorzystania e-usług”. Poddziałanie:5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej. 

 


 

Opracowała: Dorota Leń

Sekretarz projektu: „Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego”

Projekt „Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego ” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Poddziałanie:5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.

|