Anna Cieśla
referent ds. gospodarki odpadami
Telefon:71 312-62-24 wewnętrzny 54
Adres e-mail: