Anna Radota
inspektor ds. płac i rozliczeń finansowych oświaty
Telefon:71 312-62-24 wewnętrzny 51
Adres e-mail: