ATUTY STREFY

UMiG Prusice | Czwartek 09.02.2012 aktualizacja: 09.02.2012, 10:56

- Uzbrojone tereny;

- Wyjątkowo dogodna położenie geograficzne w stosunku do przejść granicznych z Republiką Czeską i Republiką Federalną Niemiec;

- Dobrze rozwinięta sieć komunikacyjna;

- Bogate zasoby mineralne;

- System ulg i preferencji;

- Przychylność i pomoc administracji samorządowej i rządowej;

- Wykwalifikowana kadra pracownicza;

- Rozwinięty system szkolnictwa;

- Walory turystyczno-krajoznawcze regionu- piękny krajobraz, liczne atrakcje turystyczne,różnorodne formy wypoczynku.

|