Barbara Kowalczyk
inspektor ds. wymiaru podatków
Telefon:71 312-62-24 wewnętrzny 71
Adres e-mail: