Barbara Krzyżak
inspektor ds. oświaty
Telefon:71 312-62-24 wewnętrzny 43
Adres e-mail: