Dorota Leń
Kierownik Referatu Funduszy Zewnętrznych
Telefon:71 312-62-24 wewnętrzny 86
Adres e-mail: