Grzegorz Terebun
Sekretarz Miasta i Gminy Prusice
Telefon:71 312-62-24 wewnętrzny 65
Adres e-mail: