Iwona Sowa
podinspektor ds. wymiaru podatków
Telefon:71 312-62-24 wewnętrzny 72
Adres e-mail: