Jacek Jaskuła
inspektor nadzoru inwestorskiego
Telefon:71 312-62-24 wewnętrzny 87
Adres e-mail: