Joanna Sroga
Samodzielne stanowisko ds. promocji, turystyki i współpracy
Telefon:71 312-62-24 wewnętrzny 38
Adres e-mail: