Karolina Szachniewicz
referent ds. zamówień publicznych
Telefon:71 312-62-24 wewnętrzny 36
Adres e-mail: