Klub Sportowy "Błękitni" w Kaszycach Wielkich

UMiG Prusice | Poniedziałek 02.02.2015 aktualizacja: 02.02.2015, 15:00

Klub Sportowy "Błękitni" w Kaszycach Wielkich

1) Pełna nazwa: Klub Sportowy „Błękitni” Kaszyce Wielkie

2) Forma prawna: Stowarzyszenie kultury fizycznej

3) Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze: Ewidencja Klubów Sportowych Wydziału Kultury Fizycznej wpisane do Ewidencji Klubów Sportowych Wydziału Oświaty i Sportu Starostwa Powiatowego w Trzebnicy pod numerem KS/33/P

4) Data wpisu, rejestracji lub utworzenia: 06.06.3013

5) Nr NIP: 915 179 10 91 , REGON: 022265661

6) Dokładny adres: miejscowość: Kaszyce Wielkie 46 A, gmina: Prusice, powiat: Trzebnica, województwo: Dolnośląskie

7) Numer Rachunku: 23 1050 1575 1000 0090 3021 9472

8) Zarząd:

Mateusz Bednarz – Prezes Zarządu

Krzysztoł Wojda – Skarbnik

Grzegorz Popielas - Sekretarz

9) Kontakt: e-mail: kwojda4@wp.pl

|