Klub Sportowy "Krościna Wielka"

UMiG Prusice | Poniedziałek 02.02.2015 aktualizacja: 02.02.2015, 15:00

Klub Sportowy „Krościna Wielka”

1) Pełna nazwa: Klub Sportowy Krościna Wielka

2) Forma prawna: Stowarzyszenie kultury fizycznej

3) Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze: Stowarzyszenie kultury fizycznej wpisanej do Ewidencji Klubów Sportowych Wydziału Oświaty i Sportu Starostwa Powiatowego w Trzebnicy pod pozycją KS/40/PR

4) Data wpisu, rejestracji lub utworzenia: 12.08.2014

5) Nr NIP: 899 275 58 80 , REGON: 022466371

6) Dokładny adres: miejscowość: Krościna Wielka 17, gmina: Prusice, powiat: Trzebnica, województwo: Dolnośląskie

7) Numer Rachunku: 729 583 0009 0210 4755 2002 0001

8) Zarząd:

Mateusz Grecki – Prezes Zarządu

Bronisław Pałka – Wiceprezes Zarządu

Michał Kędra – Skarbnik

Tomasz Kostecki – Członek Zarządu

9) Kontakt: e-mail: krzysiekbak@o2.pl

|