Kosinowo

UMiG Prusice | Środa 11.02.2015 aktualizacja: 18.03.2015, 10:30

Część zabudowania zespołu dworskiego w Kosinowie

KOSINOWO

Wieś (typ nieregularny z zespołem dworskim) położona ok. 3 km na południowy wschód od Prusic, na Wzgórzach Trzebnickich. Znaleziska archeologiczne wskazują ślady osadnictwa z neolitu (4200-1700 p.n.e.), odkryto osadę kultury przedłużyckiej z II okresu epoki brązu (1450-1200 p.n.e.). Kolejne odkrycie wskazują na osadnictwo kultury łużyckiej co najmniej z IV okresu epoki brązu i z okresu halsztackiego epoki żelaza (1000-400 p.n.e.). Stwierdzono również osadę kultury przeworskiej z okresów wpływów rzymskich (0-375r.), z wczesnego średniowiecza znaleziono osadę z X-XIII w. Pierwsza wzmianka historyczna pochodzi z 1300 r. gdzie zapisano  nazwę Cossinowo. W 1453 r. występuje posiadacz wsi Bartosz Kozlig a w 1466 r. Janko Kozligk. W 1666/1667 posiadaczem wsi o nazwie Kasnewe był Tobiasz Haugwitz. W 1743 r. użyto nazwy Koschneve. W 1780 r. osada nazwana Koschneoewe obejmowała dom właściciela, folwark, 4 młyny wodne, 16 zagrodników oraz 138 mieszkańców (większość protestantów). Spis z 1844 r. wymienia pałac, folwark, cegielnię, browar, gorzelnię, kowal, 2 młyny wodne, 26 domów zamieszkałych prze 153 mieszkańców (w tym 55 katolików). Do 1936 r. niemiecka nazwa Koschnöwe, potem zmieniona na Ziegenfeld.

Nazwa miejscowości jest niepewna, prawdopodobnie została utworzona od nazwiska właściciela – Kozina, Kozligk. Ta niewielka wieś skupia swoją zabudowę wokół folwarku, w którym zawsze dominował dom właściciela. Ze spisu przeprowadzonego w 1844 r. dowiadujemy się, że istniały wtedy 4 młyny wodne, pałac, folwark, cegielnia, gorzelnia z browarem, 16 zagrodników oraz 26 domów zamieszkałych przez 138 osób.

Znajdował się zespół dworski z XVIII w., potem przebudowany, obecna zabudowa z przełomu XIX/XX w. Dwór piętrowy, podpiwniczony, murowany i tynkowany. Wejście frontowe i parkowe po schodach, przez tarasy. Po wojnie w budynku mieściły się biura PGR, świetlica oraz mieszkania, obecnie znajdują się w nim tylko mieszkania. Niedaleko zbudowana jest niszczejąca już obora w stylu neogotyckim oraz przylegająca do niej czterokondygnacyjna wieża sygnalizacyjna (był na niej zegar) o wysokości 15 m, w stylu neoromańskim, która służyła do zwołania pracowników na apele i odprawy przed rozpoczęciem pracy. Wieża murowana, nietynkowana, przy wejściu ściana z kamienia łamanego, kwadratowa podstawa 3x3 m, kolejne kondygnacje zwężające się, górna ośmioboczna, dach kopulasty. Fryzy i gzyms międzykondygnacyjny oraz wieńczący, bogato profilowany. Okna i blendy zamknięte półkoliście lub łukiem odcinkowym, część  imituje biforia i triforia, nadproża z klińców, na III kondygnacji obdasznice o łuku koszowym. Wieża połączona murem uskokowym z oborą z XIX w. Obora z gzymsem międzykondygnacyjnym kostkowym, fryz wieńczący z cegły.

Punkt widokowy znajduje się na wzgórzu 168 m n.p.m., ok. 200 m na południowy wschód od wsi, przy drodze do Marcinowa. Widok na Równinę Prusicką, Kotlinę Żmigrodzką oraz Wzgórza Trzebnickie.

  • Miejscowość obecnie zamieszkuje 58 osób (dane na dzień 01.01.2015 r.).
  • Sołtysem Kosinowa jest WANDA MARYNIAK.
|