Lepsze życie w czystej Gminie Prusice

Dorota Leń | Sobota 10.08.2013 aktualizacja: 10.08.2013, 18:06
Gmina Prusice otrzymała dotację ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, na kampanię informacyjną dotyczącą nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w ramach projektu pn. \"Lepsze życie w czystej Gminie Prusice\"

W czerwcu br. został złożony wniosek o dofinansowanie kampanii informacyjno-edukacyjnej w ramach środków WFOŚiGW we Wrocławiu.  W lipcu br. Zarząd WFOŚiGW we Wrocławiu przyznał dotację na realizację tego zadania.

W ramach kampanii edukacyjnej przygotowane zostaną harmonogramy wywozu odpadów oraz materiały informacyjne tj. ulotki oraz plakaty i artykuły (publikowane w prasie dostępnej na terenie gminy Prusice).

Materiały te będą ogólnodostępne dla mieszkańców gminy, jak i osób prowadzących działalność gospodarczą.

Wśród przedstawianych zagadnień swoje miejsce znajdą:

  • cele i zasady funkcjonowania nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
  • nowe obowiązki właścicieli i zarządców nieruchomości oraz Gminy Prusice przy wdrażaniu efektywnego systemu gospodarowania odpadami,
  •  deklaracje i procedura ich składania.
  •  sposoby segregacji odpadów na terenie Gminy Prusice
  •  zalety z segregacji odpadów
  •  terminy i sposoby odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Prusice
  •  zasady naliczania opłat w nowym systemie i ich wysokość ustalona przez Radę Gminy i Miasta Prusice,

Całkowity koszt zadania wynosi 15 900 zł natomiast kwota dofinansowania przyznanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wynosi 14 300 zł, co stanowi 90 % kosztów kwalifikowalnych całego zadania. 

Róża Popielarz

|