Ludowy Klub Sportowy „DOLPASZ” Skokowej

UMiG Prusice | Poniedziałek 02.02.2015 aktualizacja: 02.02.2015, 20:43

Ludowy Klub Sportowy „DOLPASZ”  Skokowej  

1) Pełna nazwa: Ludowy Klub Sportowy „Dolpasz” Skokowa

2) Forma prawna: Stowarzyszenie kultury fizycznej

3) Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze: KRS 0000203308

4) Data wpisu, rejestracji lub utworzenia: 23.04.2004

5) Nr NIP: 915 160 29 77, REGON: 932265352

6) Dokładny adres: miejscowość: Skokowa, ul. Wrocławska 4, gmina: Prusice, powiat: Trzebnica, województwo: Dolnośląskie

7) Numer Rachunku: 11 9583 1019 0200 1209 2002 0001 

8) Zarząd:

Paweł Grzyb Prezes Zarządu

Czesław Suchacki – Wiceprezes Zarządu

Mariusz Kiepul – Sekretarz

Kamil Jan Leśniak – Skarbnik

Jarosław Kikut – Członek Zarządu

Artur Bagiński – Członek Zarządu

Damian Mackiewicz – Członek Zarządu

9) Kontakt: e-mail: dolpasz@skokowa.pl

Strona internetowa: www.dolpasz.skokowa.pl

 

Cel działania organizacji:

  • rozwój różnorodnych dyscyplin sportu oraz stałe podnoszenie jego poziomu
  • organizacja masowych imprez rekreacyjnych oraz turystycznych
  • dbanie o rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej
  • branie czynnego udziału w życiu kulturalnym, gospodarczym i społecznym oraz podnoszenie poziomu kulturalnego i sportowego członków klubu
|