Magdalena Żyża
Skarbnik Miasta i Gminy Prusice
Telefon:71 312-62-24 wewnętrzny 45
Adres e-mail: