Maksymilian Szary
pełnomocnik ds. osób starszych i niepełnosprawnych
Telefon:71 312-62-24 wewnętrzny 38,86
Adres e-mail: