Miejski Klub Sportowy „ORZEŁ” Prusice

UMiG Prusice | Poniedziałek 02.02.2015 aktualizacja: 30.04.2015, 15:12

 Miejski Klub Sportowy „ORZEŁ” Prusice 

1) Pełna nazwa: Miejski Klub Sportowy "Orzeł" Prusice 

2) Forma prawna: Stowarzyszenie kultury fizycznej

3) Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze: KRS 0000122821

4) Data wpisu, rejestracji lub utworzenia: 12.07.2002

5) Nr NIP 915 16 39 992, REGON: 932810571

6) Dokładny adres: miejscowość: Prusice, ul. Jana Pawła II 7, gmina: Prusice, powiat: Trzebnica, województwo: Dolnośląskie

7) Numer Rachunku: 53 9583 1019 0200 2396 2002 0001

8) Zarząd:

Krzysztof Drząszcz – Prezes Zarządu

Krzysztof Kwiatkowski – Wiceprezes Zarządu

Grzegorz Piotrowski – Sekretarz

Andrzej Bacański – Skarbnik

Piotr Danilewicz – Członek Zarządu

Kamil Szydełko – Członek Zarządu

Sebastian Łazebny – Członek Zarządu

9) Kontakt: e-mail: mksorzelprusice@gmail.com

 

Miejski Klub Sportowy „Orzeł” Prusice prowadzi swą działalność sportową i wychowawczą w celu:

  • zapewnienia ćwiczącym optymalnych warunków do udziału w treningach oraz współzawodnictwie sportowym
  • kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości biorąc za podstawę obowiązujące w naszej kulturze i tradycji narodowej wartości etyczno-moralne
|