Miejsko-Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Prusicach

UMiG Prusice | Poniedziałek 02.02.2015 aktualizacja: 02.02.2015, 15:09

Miejsko-Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Prusicach

1) Pełna nazwa: Miejsko-Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Prusicach

2) Forma prawna: Stowarzyszenie kultury fizycznej

3) Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze: KRS 0000111993

4) Data wpisu, rejestracji lub utworzenia: 10.05.2002

5) Nr NIP: 915 163 86 56, REGON: 932807681

6) Dokładny adres: miejscowość: Prusice, ul. Jana Pawła II 7, gmina: Prusice, powiat: Trzebnica, województwo: Dolnośląskie

7) Numer Rachunku: 02 9583 1019 0200 1599 2002 0001

8) Zarząd:

Zenon Dziekański – Przewodniczący Zarządu

Kamil Leśniak – Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Zbigniew Hrycak – Zastępca Przewodniczącego Zarządu

 

Cel działania:

- wszechstronne krzewienie kultury fizycznej i turystyki, ze szczególnym uwzględnieniem problemów środowiska wiejskiego, w szczególności poprzez:

  • Upowszechnienie i rozwijanie rekreacji ruchowej, sportu i turystyki oraz innych form aktywnego wypoczynku, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży i niepełnosprawnych, jak również tworzenie warunków w tym zakresie
  • Współudział w dbałości o zdrowie, rozwój fizyczny i duchowy młodzieży
  • Czynny udział w kulturalnym, gospodarczym i społecznym rozwoju życia kraju
  • Uczestniczenie w ochronie przyrody, krajobrazu, zabytków kultury i naturalnego środowiska człowieka.
|