MIRELA BOROWIEC LAUREATKĄ KONKURSU „RYSUJĘ PROW 2007-2013” – III EDYCJA

Dorota Leń | Niedziela 14.12.2014 aktualizacja: 14.12.2014, 15:36
W poniedziałek 1 grudnia 2014 roku podczas konferencji „Efekty wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w województwie dolnośląskim oraz perspektywa PROW 2014-2020” odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników konkursu „RYSUJĘ PROW 2007-2013” – III EDYCJA. Dyplomy i nagrody wręczał laureatom Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego Włodzimierz Chlebosz.

W kategorii gimnazjum laureatką III MIEJSCA została Mirela Borowiec z kl. II C, Zespołu Szkół w Prusicach - Publicznego Gimnazjum  im. Henryka Sienkiewicza.

Mirela otrzymała dyplom, smartfon oraz zestaw upominków promujących PROW. 2007-2013. Tym samym Publiczne Gimnazjum  im. Henryka Sienkiewicza otrzymało nagrodę dla szkoły  w wysokości 1500 zł.  

Mirela przedstawiła w swojej pracy projekt dotyczący zakupu strojów góralskich dla zespołu ludowego z Krościny Wielkiej o nazwie „Górale z Pienin”.

Celem konkursu była promocja działań wdrażanych przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) tj. „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa”, „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, „Odnowa i rozwój wsi” oraz osi 4 Leader.

Ważnym aspektem konkursu była edukacja obywatelska, gdyż jego uczestnicy poznali możliwości rozwoju swoich środowisk lokalnych poprzez pozyskiwanie i wykorzystywanie środków Unii Europejskiej.

Przedmiotem konkursu było wykonanie pracy plastycznej promującej inwestycje zrealizowane w ramach działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) wdrażanych przez Samorząd Województwa.

Uczestnikami byli uczniowie dolnośląskich szkół podstawowych i gimnazjalnych zlokalizowanych w gminach realizujących projekty w ramach działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

Na konkurs nadesłano 691 prac z  czego 516 zostało poddanych ocenie:  w tym kategorii szkół podstawowych 390 a w kategorii gimnazjum: 126.

Przy wyborze prac Komisja Konkursowa oceniała: zgodność tematu pracy z tematyką konkursową oraz jej zawartość informacyjno- promocyjną; estetykę i sposób wykonania pracy; oryginalne spojrzenie na problematykę związaną z funduszami Unii Europejskiej oraz kreatywność pracy.

Gminę Prusice podczas konferencji PROW reprezentowała Dorota Leń, inspektor ds. funduszy strukturalnych.

 

Lucyna Zalewska

|