Mirosław Janicki
inspektor ds. gospodarki przestrzennej
Telefon:71 312-62-24 wewnętrzny 52
Adres e-mail: