Nabycie inwestycji przez inwestora

UMiG Prusice | Wtorek 14.02.2012 aktualizacja: 14.02.2012, 12:20

Zakup nieruchomości od Gminy odbywa się na zasadzie publicznego przetargu nieograniczonego.Pozstępowanie administracyjne wygląda następująco:

- wykazanie do sprzedaży nieruchomości poprzez podanie do publicznej wiadomości zamiaru sprzedaży na okres 6 tygodni

- podanie do publicznej wiadomości warunków i terminu przetargu na co najmniej 1-2 miesiące przed wyznaczonym terminem przetargu.

- warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wpłacenie wadium, które wynosi 20% ceny nieruchomości. Wadium podlega zaliczeniu ceny nabycia nieruchomości.

Podstawą dla zawarcia umowy notarialnej stanowi protokół z odbytego przetargu.

Cena uzyskana w wyniku licytacji powinna być zapłacona najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy notarialnej.

- termin zawarcia umowy notarialnej zostaje ustalony w przeciągu 21 dni od dnia przetargu

 

Kontakt:

Urząc Miasta i Gminy w Prusicach
ul. Rynek 1
55 - 110 Prusice 

Adela Socha

tel.:(71) 312 62 24 w.42

|