Ochotnicza Straż Pożarna w Pawłowie Trzebnickim

UMiG Prusice | Poniedziałek 02.02.2015 aktualizacja: 02.02.2015, 14:53

 OSP w Pawłowie Trzebnickim – www.pawlowtrzebnicki.osp.org.pl 

1) Pełna nazwa: Ochotnicza Straż Pożarna w Pawłowie Trzebnickim

2) Forma prawna: Stowarzyszenie

3) Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze: KRS 0000190879

4) Data wpisu, rejestracji lub utworzenia: 27.01.2004

5) Nr NIP: 915 167 33 16, REGON: 932999090

6) Dokładny adres: miejscowość: Pawłów Trzebnicki, gmina: Prusice, powiat: Trzebnica, województwo: Dolnośląskie

7) Zarząd:

Zbigniew Ziomek – Prezes  

Fajer Sebastian Krzysztof – Zastępca naczelnika

Żabiński Łukasz Krzysztof – Wiceprezes - naczelnik

Majewski Jarosław – Skarbnik

Cetera Anna – Sekretarz

Szczurek Tomasz – Gospodarz, kronikarz

Jajko Piotr – Członek zarządu

 

Cel działania:

  • prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami
  • branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzonych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń
  • informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi
  • rozwijanie wśród członków Ochotniczej Straży Pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej
  • uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i przedstawicielskich

Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.

|