Pększyn

UMiG Prusice | Czwartek 12.02.2015 aktualizacja: 18.03.2015, 09:44

PĘKSZYN

Wieś (typ wielodrożnicy) położona ok. 7 km na północny – zachód od Prusic, na Równinie Prusickiej. Nazwa niemiecka do 1936 r. to Pinxen potem zmieniono na Hagenau. Znaleziska archeologiczne  stwierdziły osadnictwo poczynając od neolitu (4200-1700 p.n.e.) oraz późniejszych okresów epoki brązu i początków epoki żelaza, jest to osadnictwo kultury łużyckiej (1200-400 p.n.e.). Następnie potwierdzona osada należąca do kultury pomorskiej z okresów wpływów rzymskich (0-375 r.) oraz potwierdzone ślady osadnictwa z wczesnego średniowiecza. Najstarsza wzmianka historyczna pochodzi z z 1447 r. w którym Czesław (Tschaslaw) zapisał Małgorzacie córce Lessela 4 grzywny czynszu na Pększynie i Piotrowicach. Spis z 1780 r. potwierdza dwa folwarki, szkołę, 41 domów oraz 262 mieszkańców. Kolejny spis z 1844 r. w czasie gdy posiadłość należała do państwa stanowego  w Żmigrodzie wymienia jeden folwark, sołectwo, 43 domy oraz 257 mieszkańców.

Nad strumieniem płynącym granicą pól wsi od strony Krościny Wielkiej w pobliżu wsi rośnie kilka drzew klasyfikujących się jako pomniki przyrody (dęby szypułkowe, grab zwyczajny, klon polny). Na zachód od dębów rozciąga się obszar bagienny porośnięty krzakami przechodzący w las łęgowy. Jest to teren gniazdowania ptaków.

  • W Pększynie mieszka 154 osoby (dane na dzień 01.01.2015 r.).

SUCHA – przysiółek wsi Pększyn, położony ok. 1,5 km od wsi. We wsi znajduje się krzyż przydrożny, drewniany wystawiony po 1945 r. W Suchej mieszka 20 osób (dane na dzień 01.01.2015 r.)

  • Sołtysem miejscowości jest SŁAWOMIR TOMASZEK
|