Przewodnik Inwestora

UMiG Prusice | Wtorek 14.02.2012 aktualizacja: 07.03.2012, 14:18

Etap I - Lokalizacja inwestycji

1. Pierwszy kontakt z gminą

2. Drugi kontakt z gminą

Etap II - Nabycie nieruchomości przez inwestora

1. Zakup inwestycji

Etap III - Proces budowy

1. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania

2. Zapewnienie dostaw energii elektrycznej

3. Zapewnienie dostaw wody

4. Pozwolenie na budowę

|