Skokowa

UMiG Prusice | Czwartek 12.02.2015 aktualizacja: 18.05.2015, 15:30

Skokowa z lotu ptaka

SKOKOWA

  • W miejscowości mieszka 1171 osób (dane z 01.01.2015 r.)
  • Sołtysem Skokowej jest ANNA KORZENIOWSKA.

OPIS I HISTORIA: Miejscowość (typ wielodrożnicy), położona ok. 8 km na zachód od Prusic, na zboczach Wzgórz Trzebnickich. Jest to jedna z najmłodszych wsi na terenie gminy, najstarsze ślady pobytu człowieka pochodzą z końca epoki brązu i początków epoki żelaza (okres halsztacki). Znaleziono ślady osadnictwa kultury łużyckiej (1000-400 p.n.e.), monety z okresu wpływów rzymskich (0-375 r.) oraz ślady z wczesnego średniowiecza.

Pierwsza wzmianka historyczna o wsi pochodzi z 1473 r. dokument wystawiony przez księcia Konrada Białego Oleśnickiego zaginął, ale znany jest z potwierdzenia go w dokumencie z 6 listopada 1545 r. Z dokumentów tych wynika, że wieś należała do Bernarda Wyshoty-Poduchowskiego. Wieś wówczas wymieniona pod nazwą Gellendorf, (zachowała się do 1945 r.) W 1505 r. dziesięcina przysługiwała prebendzie katedry wrocławskiej. Prawdopodobnie były dwie części wsi,  ponieważ w 1506 r. poza Bernardem Wyshoty-Podolskiego występuje drugi właściciel wsi H.Sedlitz. W 1641 r. ponownie wymieniono dwóch właścicieli – A.Poradowski i B.Prittwitz. Po 1690 r. wieś należała do Kospothów. W spisie z 1780 r. wymieniono szkołę ewangelicką, folwark, młyn wodny, 11 kmieci, 15 zagrodników, ogółem 220 mieszkańców. W 1840 r. gdy wieś należała do grafa Dankelmana znajdował się tu folwark, szkoła ewangelicka, 2 młyny wodne, 3 wiatraki, nieczynna gorzelnia, 7 rzemieślników, 57 domów oraz ogółem 333 mieszkańców (w tym 10 katolików). Zabudowa w Skokowej jak w większości tutejszych wsi skupiała się wzdłuż biegu potoku Krępa. W 1856 r. przeprowadzono linię kolejową Wrocław-Poznań, co wpłynęła na szybszy rozwój wsi. W miejscowości znajduje się wiele budynków mieszkalnych i gospodarczych zbudowanych w końcu XIX w. i początku XX w. W latach 70. XX w. w okolicy Skokowej zaczęto budować fermy chowu i tuczu drobiu, świń i bydła, zdecydowano również o budowie na bazie dawnej gorzelni dużej Dolnośląskiej Wytwórni Pasz „Dolpasz” oddział Skokowa (funkcjonuje do dnia dzisiejszego), w pobliżu zbudowano bloki mieszkalne dla pracowników.

Na końcu ul. Zbożowej za potokiem Krępa znajduje się staw hodowlany o powierzchni ok. 12, 5 ha . Jest to teren gniazdowania ptaków wodnych. W pobliżu znajduje się kilka ponad 200-letnich dębów szypułkowych. Na ul. Przemysłowej znajduje się wieża trafostacji z ok. 1900 r. parterowa przybudówka z ok. 1930 r. Wieża kwadratowa murowana z cegły licówki. Dach brogowy z pozornymi lukarnami pod daszkami dwuspadowymi, kryty dachówką. Wejście przez trójkątnie zwieńczony portal, drzwi zamknięte półkoliście.

Od kilku lat widać znaczny rozwój Skokowej, obecnie jest to drugą co do wielkości miejscowość w gminie. Funkcjonuje tu Szkoła Podstawowa oraz Punkt Przedszkolny, ośrodek zdrowia - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „DIAMED”, Prywatny Dom dla Osób Starszych „Maria”, Klub sportowy Dolpasz Skokowa. Aktywnie działa Stowarzyszenie „Skokowiak”. Powstały nowe obiekty: kompleks boisk „Orlik”, nowoczesny plac zabaw. Planowana jest budowa szkoły. Kończy się modernizacja stacji kolejowej. Wszystkie te czynniki wpływają na to, że Skokowa staje się coraz bardziej atrakcyjnym miejscem do zamieszkania. Budowanych jest wiele domów jednorodzinnych.

WYDARZENIA: Co roku odbywa się uroczyście obchodzona Majówka w Skokowej (zobacz majówkę w 2014 r. - muzycznie i sportowo na Majówce oraz IV Skokowski Bieg Przełajowy).

WARTO ZOBACZYĆ:

Zespół stacji PKP pochodzi z ok. 1880 r. W jego skład wchodzi budynek stacyjny na rzucie „I” z przybudówką od południowej strony. Budynek parterowy, skrzydła poprzeczne piętrowe, murowany, tynkowany. Dachy dwuspadowe z szerokimi okapami, na ozdobnych końcówkach belek, kryte papą. Gzyms kordonowy, w całym budynku na jednym poziomie, w skrzydle północny międzykondygnacyjny, w pozostałych podokienne. W skrzydłach bocznych, w szczytach od ulicy oculusy, od peronu medaliony: w jednym postać kobieca z modelem stacji i rozwiniętym pergaminem, w drugim postać kobieca trzymająca młot i obcęgi, prawdopodobnie są to symbole projektowania i wykonawstwa. Od peronu wiata na ozdobnych słupach z zastrzałami, nakryta dachem pulpitowym z ozdobnymi podokapnikami. Obok budynek gospodarczy, dawna nastawnia i dom pracowników kolejowych. Obecnie trwa modernizacja linii kolejowej na odcinku Wrocław-Poznań współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Funduszy Spójności. Dzięki temu budynek stacji został wyremontowany, można podziwiać starannie odnowioną elewacje z zachowanie zabytkowych elementów. Stacja w Skokowej zachwyca nowoczesnym wyglądem, nowym peronem oraz przejściem pod torami przystosowanym dla osób niepełnosprawnych

Odnowiony budynek stacji PKP

Stacja PKP w Skokowej

Wieża ciśnień z ok. 1915 r., okrągła, murowana, nietynkowana. Głęboko wcięte lizeny u góry połączone arkadowo. Zbiornik nadwieszony, tynkowany barankiem z dekoracją z tynku gładkiego.

Wieża ciśnień w Skokowej

„Orlik” w Skokowej na ul. Kościelnej został wybudowany w ramach projektu „ Moje Boisko - Orlik 2012”, uroczyste otwarcie nastąpiło 9 września 2011 r. Ten imponujący obiekt to nie tylko kompleks boisk, ale także budynek, w którym mieszczą się szatnie. Część budynku została zaadoptowana na Punkt Przedszkolny.

„Orlik” składa się z: boiska piłkarskiego o wymiarach 30,0m x 62,0m i powierzchni 1860m2 ze sztuczną nawierzchnią (sztuczna trawa), boiska wielofunkcyjnego o wymiarach: 19,1m x 32,1m o powierzchni 613,11m2 ze sztuczną nawierzchnią (tartan), na którym można grać w piłkę ręczną, koszykówkę oraz siatkówkę, budynku (zawierającego m.in.  szatnie, sanitariaty, kuchnię). Koszt budowy to 1mln 415 tys. zł. Przy realizacji boiska do piłki nożnej zastosowano wysokiej klasy sztuczną trawę, aby podnieść komfort jej użytkowania. Budynek jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych, zainstalowano w nim pompę ciepła, dzięki której zmniejszono koszty utrzymania budynku. Planowane są w przyszłości na terenie kompleksu obozy sportowe dla dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Trzebnickiego.

Część kompleksu "Orlik 2012" w Skokowej

Tuż obok „Orlika” w marcu 2015 r. został oddany do użytku nowoczesny plac zabaw (zobacz relację z otwarcia). Koszt inwestycji to ponad 399 tys. zł, z czego 80 tys. zł Gmina Prusice pozyskała w ramach „Wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Plac zabaw w Skokowej

Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Częstochowskiej w Skokowej powstała z inicjatywy ks. pro­boszcza Kazimierza Wróbla ze Strupiny w 1979 r. Wybudowano kaplicę mszalną wraz z za­pleczem mieszkalnym a w 1985 r. poświęcono ją i odprawiono pierw­szą mszę św. Od 1987 r. do parafii w Strupinie został przydzielony wikariusz ks. Edward Jurek. Wystosował on do Kurii prośbę o ery­gowanie przy kaplicy w Skokowej samodzielnego ośrodka duszpa­sterskiego. Ks. kardynał Henryk Gulbinowicz 28 maja 1993 r. erygował w Skokowej parafię, odłączając od parafii Strupina. Do parafii w Skokowej należą następujące miej­scowości: Borów, Borówek, Chodlewko, Pększyn i Skokowa. Kaplica została wybudowana w sąsiedztwie sta­rego niemieckiego cmentarza oraz zniszczonej kaplicy cmen­tarnej. Strona parafii: www.skokowa.archidiecezja.wroc.pl

Cmentarz został założony w połowie XIX w. na rzucie prostokąta. Niestety po 1945 r. nagrobki zostały zdewastowane, pozostały nieliczne płyty nagrobne, które obecnie umieszczone są w kaplicy grobowej (na niej umieszczona tablica w języku polskim i niemieckim z nazwiskami zmarłych mieszkańców). Przy wejściu na cmentarz rośnie ok. 160-letni dąb szypułkowy (obwód ok. 330 cm) a przez środek cmentarza prowadzi ok. 80-letnia aleja lip drobnolistnych.

Dzięki staraniom ks. proboszcza Kazimierza Czuczoły oraz Parafian po kilku latach intensywnych prac cmentarz uporządko­wano, a kaplicę wyremontowa­no. Ponowne otwarcie cmentarza nastąpiło 29 sierpnia 2008 r., poświęcony on został przez Arcybiskupa Mariana Gołębiewskiego.

Kaplica cmentarna pochodzi w początku XX w., prostokątna, murowana, nietynkowany a od zachodu znajduje się kwadratowa wieża. Okna oraz wejście wieży zamknięte półkoliście, nadproża z klińców, obdasznice. Drzwi w szczycie wschodnim zamknięte są łukiem odcinkowym z klamrową obdasznicą. Na wieży i przy naczółku krzyże metalowe z trójlistnymi zakończeniami ramion. Na terenie cmentarza znajdują się dwie kaplice. Kaplica grobowa (po lewej stronie przy wejściu) z ok. 1920 r., murowana, ale nietynkowana. Dach dwuspadowy kryty dachówką. Wejście zamknięte półkoliście, pilastry narożne i przy wejściu. Nad wej­ściem krzyż z piaskowca, pomiędzy pilastrami owalne okienka. To w niej umieszczone są pozostałości po niemieckich nagrobkach. Druga kaplica grobowa z początku XX w., mu­rowana oraz tynkowana. Dach kolebkowy, czterospadowy, kryty dachówką. Wejście zamknięte półkoliście, przed nim portal: naczółek półkolisty podtrzymywany przez dwie jońskie kolumny z piaskowca. W naczółku litery alfa i omega, między nimi wieniec z liści laurowych, przecięty liściem palmowym (metaloplastyka). W zwieńczeniu naczółka krzyż kamienny z trójkątnymi końcówkami ramion. Po bokach portalu, między gzymsami owalne okienka, drzwi oraz nadświetle z kutej kraty.

|