Stowarzyszenie „ Klub Motocross Prusice”

UMiG Prusice | Poniedziałek 02.02.2015 aktualizacja: 02.02.2015, 14:51

 Stowarzyszenie „ Klub Motocross Prusice”

1) Pełna nazwa: "KLUB MOTOCROSS PRUSICE"

2) Forma prawna: Stowarzyszenie

3) Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze: KRS 0000410248

4) Data wpisu, rejestracji lub utworzenia: 02.02.2012

5) Nr NIP: 915 178 89 47, REGON: 021822071

6) Dokładny adres: miejscowość: Prusice ul. Wrocławska 41a, , gmina: Prusice, powiat: Trzebnica, województwo: Dolnośląskie

7) Numer Rachunku:

8) Zarząd:

Joanna Helena Radziwon – Prezes Zarządu

Agnieszka Szewczyk – Wiceprezes

9) Kontakt: e-mail: klubmotocross.prusice@interia.pl

 

Celem stowarzyszenia jest rozwój sportu motorowego na terenie gminy Prusice.

|