Uczniowski Klub Sportowy „Orzeł” w Prusicach

UMiG Prusice | Poniedziałek 02.02.2015 aktualizacja: 02.02.2015, 14:59

Uczniowski Klub Sportowy „Orzeł” w Prusicach

1) Pełna nazwa: Stowarzyszenie UKS „Orzeł” Prusice

2) Forma prawna: Stowarzyszenie sportowe

3) Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze: Ewidencja Stowarzyszeń Sportowych Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Trzebnicy poz. IV-11A

4) Data wpisu, rejestracji lub utworzenia: 28.02.2007

5) Nr NIP: 915 172 38 30, REGON: 0210517058

6) Dokładny adres: miejscowość: Prusice ul. Górkowicka 17, gmina: Prusice, powiat: Trzebnica, województwo: Dolnośląskie

7) Numer Rachunku: 91 9583 1019 0200 2657 2002 001

8) Zarząd:

Zbigniew Hrycak – Prezes

Tomasz Kita – Sekretarz

|