Świerzów

UMiG Prusice | Czwartek 12.02.2015 aktualizacja: 18.03.2015, 10:11

Zdjęcie Świerzowa z lotu ptaka

ŚWIERZÓW

Wieś (typ wielodrożnicy) położona ok. 4 km na południe od Prusic, na Wzgórzach Trzebnickich. Nazwa pochodzenia topograficznego „Wirzow” określała w dawnym języku słowiańskim miejsce porosłe ziołami i korzeniami. Przez wieki wieś należała do biskupstwa wrocławskiego. Pierwsza wzmianka historyczna o wsi Wierzow pojawia się w 1288 r. po zawarciu ugody w zatargu ks. Henryka IV Probusa z biskupem wrocławskim Tomaszem II. Znakiem zawartej ugody miała być kolegiata pw. Św. Krzyża we Wrocławiu. W 1803 r. rozpoczęto budowę nowej szkoły katolickiej.

Istnienie 17 niewielkich stawów oraz szlaku „Śladami Św. Jadwigi”.

Pomnik ku czci mieszkańców wsi poległych w I wojnie światowej, na skrzyżowaniu dróg polnych. Obecnie zniszczony, zachował się betonowy postument, płyta granitowa z napisem i płytko rytym krzyżem maltańskim.

Niedaleko wsi znajdują się dwa punkty widokowe, jeden ok. 1,5 km na południowym - wschodzi od wsi, na wzgórzu 195 m. n.p.m. wznoszącym się nad zabudowaniami dawnego młyna, drugi ok. 2,3 km od wsi , na szczycie wzgórza 222 m n.p.m.

  • W miejscowości aktywnie działa „Stowarzyszenie 17 stawów”
  • Sołtysem miejscowości jest ANDRZEJ SYRNYK
|