Wiktor Lubieniecki
Kierownik Referatu Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Telefon:71 312-62-24 wewnętrzny 43
Adres e-mail: