Zaproszenie do złożenia oferty

Dorota Leń | Piątek 02.06.2017 aktualizacja: 16.06.2017, 13:28
na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 pn. Budowa dróg rowerowych w powiecie trzebnickim, milickim i wołowskim.

Obraz na stronie projekt_wspolfinansowany.jpg

Projekt pt. „Budowa dróg rowerowych w powiecie trzebnickim, milickim i wołowskim” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

 Prusice, dnia 2 czerwca 2017 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015 poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej „ustawą” lub „ustawą pzp”,

Gmina Prusice zaprasza do udziału w zapytaniu ofertowym o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro netto pn.

pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 pn. Budowa dróg rowerowych w powiecie trzebnickim, milickim i wołowskim.

WIĘCEJ:

- ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

- ZAŁĄCZNIK NR 5 - PROJEKT UMOWY ZADANIE NR 1 - MILICZ

- ZAŁĄCZNIK NR 6 - PROJEKT UMOWY ZADANIE NR 2 - ŻMIGRÓD

- ZAŁĄCZNIK NR 7 - PROJEKT UMOWY ZADANIE NR 3 - WOŁÓW

- ZAŁĄCZNIK NR 8 - PROJEKT UMOWY - ZADANIE NR 4 - PRUSICE 

 

Obraz na stronie projekt_wspolfinansowany.jpg

Projekt pt. „Budowa dróg rowerowych w powiecie trzebnickim, milickim i wołowskim” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

- ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - 16.06.2017

 

Obraz na stronie projekt_wspolfinansowany.jpg

Projekt pt. „Budowa dróg rowerowych w powiecie trzebnickim, milickim i wołowskim” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

|