Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego

UMiG Prusice | Wtorek 17.07.2012 aktualizacja: 17.07.2012, 16:40

Tytuł projektu:

Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej Jednostek Samorządu Terytorialnego

Podmiot odpowiedzialny za realizację: Lider – Powiat Milicki

Partnerzy:

Gmina Prusice, Powiat Trzebnicki, Gmina Mokrsko, Gmina Żmigród

Wartość projektu: 14 418 900 pln w tym Gmina Prusice 1 463 900 pln

Dotacja NFOŚiGW: 4 187 500 pln w tym Gmina Prusice 430 800 pln

Pożyczka NFOŚiGW: 5 121 000 pln w tym Gmina Prusice 861 500 pln

Zakres:

Zespół Szkół w Prusicach

Ocieplenie stropu poddasza płytą z wełny mineralnej o grubości 15 cm oraz pokrycie całości folią wiatroizolacyjną i wykonanie ślepej podłogi z płyty OSB

m2

5077,4

Ocieplenie stropodachu wentylowanego dodatkową warstwą granulatu z wełny mineralnej o grubości 15 cm

m2

567,6

Ocieplenie ścian zewnętrznych metodą bezspoinową styropianem o grubości 10 cm

m2

4036,6

Wykonanie regulacji hydraulicznej całości instalacji c.o. „na zimno” i „na gorąco”

bud.

1

Ochotnicza Straż Pożarna w Prusicach

Ocieplenie ścian zewnętrznych metodą bezspoinową styropianem o grubości 14 cm

m2

447,5

Ocieplenie stropodachu dodatkową warstwą płyty styropapy o grubości 16 cm

m2

223,1

Modernizacja przeszklenia z luksferów - wstawienie w to miejsce okien z PVC (4szt.) o współczynniku przenikania ciepła U=1,3 W/m2 K

m2

3,6

Wymiana okien z PVC (27szt.) na nowe o współczynniku przenikania ciepła U=1,5 W/m2 K

m2

52,8

Wymiana drzwi (4 szt.) na nowe aluminiowe o współczynniku przenikania ciepła U≤2,6 W/m2 K

m2

36,9

Modernizacja instalacji c.o.: wymiana grzejników (21szt.) oraz montaż zaworów termostatycznych (21 szt.), wymiana przewodów (226 mb, średnica rur od 15 do 32 mm), montaż aparatury sterowniczej i regulacyjnej (1 kpl)

bud.

1

 

|