ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

Dorota Leń | Piątek 26.12.2014 aktualizacja: 05.09.2015, 18:19

Projekt 5.2.1 PO KL: Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego

(POKL.05.02.01-00-036/13)


Dla prawidłowej realizacji projektu partnerskiego pt. „Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego” powołano zespół projektowy:

- Kierownik projektu: Anna Jasinowska – Czarny (wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego) 

- Sekretarz projektu: Dorota Leń (wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego) 

- Specjalista ds. wniosków o płatność: Aleksandra Zygiel (wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego)

- Specjalista ds. ewaluacji i monitoringu: Tomasz Tilgner (wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego)

- Specjalista ds. zamówień publicznych: Dorota Muszczak

- Specjalista ds. organizacji szkoleń: Sławomir Maculewicz

- Koordynator informatyków: Paweł Grzyb (wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego)

- 8 Informatyków w JST:

I. Lider Projektu:

a) Gmina Prusice – Paweł Grzyb

II. Partnerzy Projektu:

a) Gmina Wołów – Damian Kierbiec

b) Gmina Oborniki Śląskie – Marek Śliwiński

c) Gmina Wisznia Mała – Michał Żmijewski

d) Gmina Zawonia – Krzysztof Kulik

e) Gmina Prochowice – Bolesław Demecki

f) Gmina Dobroszyce – Maciej Adamaszek

g) Powiat Trzebnicki – Natalia Jakubiak

- obsługa księgowa projektu – Teresa Czeniecka, Barbara Piotrowska

- obsługa kadrowa projektu – Bożena Hrycak

- obsługa administracyjna projektu – Kamil Leśniak

 

DO POBRANIA:

Regulamin komunikacji w projekcie pt. „Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego”


 

Opracowała: Dorota Leń

Sekretarz projektu: „Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego”

 

Projekt „Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego ” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej. Poddziałanie:5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.

|