10 tys. zł grantu dla Gminy Prusice na projekt Zielony Zakątek

Dorota Leń | Niedziela 07.02.2016 aktualizacja: 07.02.2016, 10:50
Miło nam poinformować, że Gmina Prusice jako jedyny samorząd z terenu województwa dolnośląskiego po raz drugi otrzymała grant w kwocie 10 000 złotych na realizację projektu „Zielony Zakątek”, w ramach VI edycji konkursu Funduszu Naturalnej Energii realizowanego przez GAZ-SYSTEM i Fundację Nasza Ziemia. Przypomnijmy, że w 2014 roku Gmina Prusice w ramach grantu realizowała projekt pn. „Jaśminowa Kraina”. Uroczyste wręczenie grantów odbędzie się w czwartek 25 lutego 2016 roku o godz. 11 w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu.

Mieszkańcy Sołectwa Skokowa na czele z Radnym Miasta i Gminy Prusice Arturem Bagińskim wymarzyli sobie zagospodarowanie lokalnych skwerów, w zielone miejsca. Na ich propozycję pozytywnie odpowiedział Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz, a pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Prusicach przygotowali i złożyli wniosek o grant w wysokości 10 tys. zł w ramach Funduszu Naturalnej Energii do GAZ-SYSTEMU na realizację projektu „Zielony Zakątek”.

I jak się okazało Gminie Prusice po raz drugi się udało, gdyż otrzymała grant jako jedyna jednostka samorządu terytorialnego w województwie dolnośląskim, gdzie dofinansowanie otrzymało w sumie pięć projektów.

Zagospodarowanie zielonych skwerów, ścieżka zmysłów i „ziołownia”

- Celem projektu „Zielony Zakątek” jest kontynuacja działań proekologicznych na terenie Gminy Prusice, poprzez zagospodarowanie lokalnych skwerów, w zielone miejsca, które będą stwarzały możliwość do edukacji i rozwoju  dla dzieci i dorosłychopowiada Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz dodając: -  Projekt ma zachęcić do dbania o swoje otoczenie, tworzenia zielonych miejsc, bogatych w cenną roślinność. Ma pomóc w identyfikacji zagrożeń równowagi w przyrodzie i kształtować świadomość ekologiczną  przy jednoczesnym kreowaniu właściwych postaw i zachowań.

Zgodnie z projektem zagospodarowane zostaną skwery w Gminie Prusice, w tym dwa osiedla w Skokowej, której ulice związane są z roślinnością oraz zostanie utworzony ogródek z ziołami- tzw. „ziołownia” – przyjazna rabatka dla owadów (w Borówku) oraz dodatkowo jeden skwer zostanie wybrany przez lokalną społeczność w trakcie głosowania internetowego.

Nasadzenia roślin (krzewy, bliny i zioła) będą realizowane przez mieszkańców gminy.

Dodatkowo zostanie stworzona „Ścieżka zmysłów”, która będzie oddziaływać na zmysły pozawzrokowe. Będzie ona sposobem na przypomnienie człowiekowi i sile jego zmysłów, które pozwalają odczuć przyrodę w bezpośrednim kontakcie. Ścieżka będzie składać się z kilku kwater zawierających różnorodne materiały: kamienie, szyszki, kora, piasek oraz powstanie tablica informacyjna na temat roślinności.

Dla uczniów szkoły podstawowej zostanie zorganizowana wycieczka do  Skansenu Urządzeń i Maszyn Rolniczych w miejscowości Borówek., gdzie zostaną przeprowadzone warsztaty  z zakresu ochrony środowiska. 

W miejscowości Skokowa na nowo zagospodarowanym skwerze odbędzie się piknik rodzinny w lipcu br., gdzie dodatkowo zostaną przeprowadzone konkursy z zakresu segregacji odpadów oraz zanieczyszczenia środowiska dla dzieci w dwóch grupach wiekowych: klasa I-III oraz IV –VI (plastyczne) i dorosłych (z wiedzy).

Wszystkie działania będą prowadzone przez Gminę Prusice wspólnie ze Szkołą Podstawową w  Skokowej oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Prusicach.

Więcej informacji o rozstrzygnięciu konkursu: http://www.gazsystemdlanatury.pl/o-konkursie/ 

Marzanna Jurzysta – Ziętek, DL

|