100 tys. dofinansowania z MKiDN na III etap prac w Kościele Św. Józefa w Prusicach

Dorota Leń | Niedziela 28.02.2016 aktualizacja: 28.02.2016, 12:41
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Jakuba Apostoła w Prusicach pod koniec października 2015 roku złożyła do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Priorytetu Dziedzictwo kulturowe – Ochrona Zabytków wniosek na kolejny etap prac w Kościele Św. Józefa Oblubieńca w Prusicach – remont dachu nad prezbiterium oraz remont attyk i ścian zewnętrznych – strona północna i zachodnia. Wniosek został przygotowany przez zespół pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Prusicach.

Miło nam poinformować, że projekt otrzymał pozytywną ocenę sprawdzających, a także zostało przyznane Parafii dofinansowanie w wysokości 100 000,00 zł.


- Cieszy fakt, że prace przy zabytku - Kościele Św. Józefa mogą być nadal kontynuowane. Warto zwrócić uwagę że już udało nam się zabezpieczyć dach oraz dokonać remontu dachów mniejszych – podkreśla Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz, któremu zależy na rewitalizacji i inwestowaniu w obiekty sakralne na terenie Gminy Prusice dodając: - W dniu 29 stycznia 2016 roku złożono również wniosek na III etap prac wraz z fumigacją przy Kościele Św. Józefa do Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu dotyczącego Ochrony Zabytków. Wyniki w ramach prac konserwatorskich poznamy pod koniec marca 2016 roku.

Jak podkreśla włodarz Gminy Prusice, to głównym celem zadania jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, poprzez przeprowadzenie remontu dachu nad prezbiterium oraz remontu attyk i ścian zewnętrznych (strona północna i zachodnia) w budynku kościoła poewangelickiego p.w. św. Józefa Oblubieńca w Prusicach.

- Zadanie ma na celu przeprowadzenie prac ratunkowych przy dachu świątyni (zagrożenie na zewnątrz obiektu stanowią spadające elementy pokrycia dachowego, wewnątrz kawałki tynku ze sklepień) oraz murów, które są zawilgocone, zagrzybiałe, ze znacznymi ubytkami. Konieczna jest spójna realizacja remontu dachu ze ścianami, niezbędne jest oczyszczenie, odgrzybienie oraz naprawa powierzchni murów (liczne braki cegły, czy ubytki w spoinach) – zaznacza Burmistrz Miasta i Gminy Prusice dodając: - Obecny stan świątyni grozi katastrofą budowlaną.  Ze względu na stan obiektu od 2010 r. jest on wyłączony z użytkowania, aby kościół został oddany do ponownego użytku niezbędne jest przeprowadzenie kolejnych etapów remontu. Realizacja zadania poprawi bezpieczeństwo w kościele i przy nim, ale także przywróci pierwotny wygląd i poprawi estetykę.

Na zadania w Kościele Św. Józefa Parafia w 2014 roku przy wsparciu Urzędu Miasta i Gminy w Prusicach pozyskała dofinansowanie w wysokości  80 000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach dotacji konserwatorskich oraz 120 000,00 zł z Gminy Prusice również w ramach prac konserwatorskich na „Remont więźby dachowej budynku kościoła poewangelickiego p.w. Józefa Oblubieńca w Prusicach – Etap I – zabezpieczenie dachu” . Całkowita wartość zadań w 2014 roku wyniosła 200 000,00 zł.

W 2015 roku pozyskano dofinansowanie na II etap remontu dachu Kościoła Św. Józefa Oblubieńca w Prusicach – remont dachów mniejszych i dachu nad prezbiterium - w kwocie 100 tys. zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na Ochronę Zabytków oraz 30 tys. zł z Gminy Prusice. Całkowita wartość zadania wyniosła 163 093,49 zł, z czego 33 093,49 zł to wkład własny parafii.

Z wynikami MKiDN w ramach Programów Ministra można się zapoznać tutaj:

http://mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2016/dziedzictwo-kulturowe/ochrona-zabytkow.php

tekst: DL

|