15 laptopów dla Szkoły Podstawowej w Skokowej

Dorota Leń | Sobota 06.02.2016 aktualizacja: 06.02.2016, 20:36
W ramach projektu \"Informatyzacja Gminy Prusice jako sposób na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – etap II\" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (działanie 8.3) Gmina Prusice zawnioskowała do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji o dodatkowe środki na zakup 100 laptopów z przeznaczeniem dla szkół i świetlic. Udało się pozyskać 40 komputerów.

W piątek 29 stycznia 2016 roku podczas Balu Karnawałowego w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Prusicach zorganizowanego przez Szkołę Podstawową w Skokowej, Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz wraz z Dyrektorem GOKiSu i jednocześnie kierownikiem projektu Pawłem Grzybem oraz Radnym Miasta i Gminy Prusice Arturem Bagińskim przekazał dyrektorowi szkoły Andrzejowi Grzegorzewiczowi 15 laptopów, co było dla wszystkich radosną niespodzianką.

W dobie szybkiego rozwoju nowoczesnych technologii, będą one na pewno dla dzieci dużym wsparciem w nauce i zachętą do sięgania po wiedzę na szeroką skalę.

Renata Skiba

                                                      
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju  
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka   
„Dotacje na Innowacje”   „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

|