200 tys. dofinansowania z MKiDN na II etap remontu dachu w Kościele Św. Ap. Piotra i Pawła w Pawłowie Trzebnickim

Dorota Leń | Niedziela 28.02.2016 aktualizacja: 28.02.2016, 12:41
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Michała Archanioła we Wszemirowie pod koniec października 2015 roku złożyła do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Priorytetu Dziedzictwo kulturowe – Ochrona Zabytków wniosek na kolejny etap prac związanych z remontem dachu Kościoła św. Ap. Piotra i Pawła w Pawłowie Trzebnickim – remont i konserwacja pokrycia dachu oraz więźby dachowej nad częścią centralną kościoła „kopułą” oraz wymiana rynien i rur spustowych i obróbek blacharskich. Wniosek został przygotowany przez zespół pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Prusicach wspólnie z Parafią i ks. Proboszczem.

Miło nam poinformować, że projekt otrzymał pozytywną ocenę sprawdzających, a także zostało przyznane Parafii dofinansowanie w wysokości 200 000,00 zł.

Jednym z celów władzy Gminy Prusice na czele z Burmistrzem Miasta i Gminy Prusice Igorem Bandrowiczem jest ochrona zabytków na terenie naszej Gminy. W związku z tym Parafie za pośrednictwem pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Prusicach każdego roku składają wnioski o dotacje na zabytki do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – Wydziału Kultury. Parafie także są wspierane przez Gminę z budżetu samorządu prusickiego w drodze konkursów na dotacje konserwatorskie.

- Cieszy fakt, że prace przy Kościele św. Ap. Piotra i Pawła w Pawłowie Trzebnickim mogą być nadal kontynuowane. W 2015 roku udało się zrobić pierwszy etap prac związanych z remontem dachów oraz fumigacją kościoła, a także odnowiono kulę z kapsułami z dachu kościoła – zaznacza Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz dodając: - W dniu 29 stycznia 2016 roku złożono również wniosek na II etap prac w Kościele św. Ap. Piotra i Pawła w Pawłowie Trzebnickim do Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu dotyczącego Ochrony Zabytków. Wyniki w ramach prac konserwatorskich poznamy pod koniec marca 2016 roku.

W 2015 roku Parafia pozyskała środki w ramach dotacji konserwatorskich z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania Remont dachów oraz fumigacja kościoła p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Pawłowie Trzebnickim  w wysokości 33 tys. zł. Natomiast z Gminy Prusice przyznano dotację w kwocie 73 961,90 zł.

Z wynikami MKiDN w ramach Programów Ministra można się zapoznać tutaj:

http://mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2016/dziedzictwo-kulturowe/ochrona-zabytkow.php

tekst: DL

|