5 mln zł na inwestycje drogowe

Dorota Leń | Środa 28.10.2015 aktualizacja: 28.10.2015, 21:29
Gmina Prusice cały czas inwestuje w infrastrukturę drogową. Drogi, chodniki i oświetlenie drogowe to najbardziej oczekiwane inwestycje przez mieszkańców Gminy Prusice. Podobnie jak w latach ubiegłych również w tym roku na terenie Gminy realizowane są remonty dróg, wśród których znalazła się droga powiatowa w Kaszycach Wielkich oraz ul. Kaszycka, Kolejowa i Powstańców Śląskich w Prusicach.

Gmina Prusice w porozumieniu z Powiatem Trzebnickim oraz w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Gmin Turystycznych Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy z siedzibą w Żmigrodzie, realizuje w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność –  Rozwój”, zadanie pn. „Polepszenie parametrów technicznych Drogi powiatowej 1330D”.

- Inwestycja ta polega na wybudowaniu obustronnych chodników we wsi Kaszyce Wielkie, wykonaniu nakładki z betonu asfaltowego na drodze z miasta Prusice do wsi Kaszyce Wielkie, wymianie na nową kanalizacji deszczowej w ulicy Kolejowej  w Prusicach, przebudowie chodników i nawierzchni ul. Kolejowej i Kaszyckiej w Prusicach, wybudowaniu chodników przy ul. Powstańców Śląskich w Prusicach, a także wykonaniu nowego oznakowania pionowego i poziomego – opowiada Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz dodając: -  Łączna długość modernizowanego odcinka drogi to około 8 km.  

Budowę realizuje firma Gembiak-Mikstacki Sp. J. z Krotoszyna. Koszt realizacji wynikający z umowy z wykonawcą to ponad 4,6 mln zł, z czego około 50% zostanie dofinansowane z „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność –  Rozwój”. Inwestycja zostanie zakończona jeszcze w tym roku.

- Dzięki realizacji tej inwestycji, w znacznym stopniu polepszy się dojazd do wsi Kaszyce Wielkie, a co za tym idzie zwiększy się jej atrakcyjność dla inwestorów, potencjalnych nowych mieszkańców szukających dogodnego miejsca do osiedlenia – podkreśla włodarz gminy dodając: -  Trasa ta jest również główną antresolą komunikacyjną w samej miejscowości. Zmodernizowana droga podniesie standard życia mieszkańców sołectwa, uczyni wieś atrakcyjniejszą dla ludności. Poprawa oznakowania drogi – ułatwi pojazdom poruszanie się zgodnie z przepisami ruchu drogowego, poprzez określenie dróg z pierwszeństwem przejazdu, oznaczenie przejść dla pieszych co wykluczy kolizje drogowe oraz upłynni ruch drogowy o pieszy.

Ponadto realizacja inwestycji sprawi, że dostęp do przystanków komunikacji autobusowej znajdujących się w mieście Prusice i we wsi Kaszyce Wielkie oraz innych miejsc ważnych, znajdujących się przy tej drodze, dla lokalnej społeczności (kościół, boisko sportowe, sklepy) stanie się ułatwiony i bezpieczniejszy, a także podniesie standard życia mieszkańców. Wykonanie nowych nawierzchni chodników znacznie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa pieszych poruszających się modernizowanymi odcinkami drogi. Wymiana kanalizacji deszczowej wyeliminuje konieczność wykonywania częstych napraw nawierzchni ul. Kolejowej w Prusicach spowodowanych jej awariami i utratą szczelności.

Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej 1330D wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu, wszystkich jej użytkowników z uwagi na zwiększenie przepustowości i nośności drogi.

Wykonanie zadania znacząco wpłynie na podniesienie standardu widoczności i czytelności oznakowania pionowego i poziomego, poprawę bezpieczeństwa użytkowników drogi, przede wszystkim mieszkańców gminy Prusice, ale także mieszkańców powiatu trzebnickiego, turystów, osób przejezdnych, przedsiębiorców.   

Mirosław Janicki

Dorota Leń

|