60 tys. zł od Marszałka dla Kościoła w Pawłowie Trzebnickim

Dorota Leń | Sobota 23.04.2016 aktualizacja: 23.04.2016, 17:49
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Michała Archanioła we Wszemirowie pod koniec stycznia 2016 roku złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach w roku 2016 wniosek na „Remont dachu kościoła pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Pawłowie Trzebnickim - etap II remont kopuły”. W ramach zadania zostanie wykonana wymiana pokrycia dachowego na łupek kamienny. Wniosek został przygotowany przez zespół pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Prusicach wspólnie z Parafią i ks. Proboszczem Zdzisławem Tokarskim.

Jednym z celów władzy Gminy Prusice na czele z Burmistrzem Miasta i Gminy Prusice Igorem Bandrowiczem jest ochrona zabytków na terenie naszej Gminy. W związku z tym Parafie za pośrednictwem pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Prusicach każdego roku składają wnioski o dotacje na zabytki do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – Wydziału Kultury. Parafie także są wspierane przez Gminę z budżetu samorządu prusickiego w drodze konkursów na dotacje konserwatorskie.

Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Michała Archanioła we Wszemirowie na „Remont dachu kościoła pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Pawłowie Trzebnickim - etap II remont kopuły” pozyskała w tym roku dofinansowanie z dwóch źródeł: w kwocie 200 tys. zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz 60 tys. zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.


- Cieszy fakt, że prace przy Kościele św. Ap. Piotra i Pawła w Pawłowie Trzebnickim mogą być nadal kontynuowane. W 2015 roku udało się zrobić pierwszy etap prac związanych z remontem dachów oraz fumigacją kościoła, a także odnowiono kulę z kapsułami z dachu kościołazaznacza Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz dodając: - W tym roku udało się pozyskać w sumie 260 tys. zł na dalszy etap prac. Jesteśmy wspólnie z ks. Proboszczem w trakcie ustalania ostatecznego montażu finansowego zadania.

DL

|