Akademia przedszkolaka w Prusicach

Daniela Bacańska | Wtorek 20.06.2017 aktualizacja: 24.06.2017, 21:18
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz informuje, że Gmina Prusice otrzymała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 10.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Wspólnie z partnerami – Gmina Wołów i firmą Syntea S.A. będziemy realizować projekt pod nazwą Akademia przedszkolaka.

W budynku obecnego Zespołu Szkół w Prusicach zostanie utworzonych 40 nowych miejsc przedszkolnych. Pomieszczenia zostaną dostosowane dla dzieci w wieku 3-6 lat. Zakupione zostaną m.in. nowe komplety zabawek, pomoce dydaktyczne, tablice interaktywne oraz projektory multimedialne. Sale zostaną wyposażone w nowe komplety mebli (stoły, krzesła, szafki, pufy, leżaki).

Wiemy, że największym dobrem jest dobro dziecka. Pragniemy przygotować je do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami. Stworzymy każdemu dziecku szansę rozwoju w miarę jego możliwości. Zrobimy wszystko, aby w każdym dziecku rozbudzać ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość. Dzieci przyjęte w ramach projektu, w pierwszym roku funkcjonowania nowopowstałych miejsc będą uczestniczyły w zajęciach rozwijających, takich jak: Świat cyfrowych zabaw, Dziecięcy aerobic z rytmiką i tańcem, Teatr małego przedszkolaka z zabawami społeczno-emocjonalnymi, Dziecięce laboratorium: gry - zabawy – łamigłówki – eksperymenty oraz Zajęcia plastyczno-manualne.

Pragniemy zapewnić swoim wychowankom wszechstronny rozwój psychofizyczny, dobry start na drodze dalszej edukacji, samodzielność i zdobycie umiejętności dobrego funkcjonowania wśród rówieśników.

Zapraszamy!

Znalezione obrazy dla zapytania logo dolny śląsk efs

|