Ankieta dla Mieszkańców Gminy Prusice

Paweł Grzyb | Środa 16.03.2016 aktualizacja: 16.03.2016, 21:59
Gmina Prusice chcąc podnieść jakość oferowanych e-Usług Publicznych oferowanych w Urzędzie Miasta i Gminy Prusice oraz podległych jednostkach planuje w ramach nowej perspektywy unijnej na lata 2014 – 2020 ubiegać się o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na realizację projektu w ramach Osi Priorytetowej 2 – Technologie informacyjno-komunikacyjne, Działanie 2.1. E-usługi publiczne. Przedsięwzięcia szczebla regionalnego i lokalnego dotyczące zwiększenia dostępu i jakości e-usług.

 

 W związku z powyższym celem badania ankietowego jest poznanie Państwa potrzeb i doświadczeń w zakresie załatwiania spraw w urzędzie i podległych jednostkach oraz ewentualna poprawa i rozszerzenie jakości oferowanych e-usług.

Wyniki ankiety będą bardzo pomocne w opracowaniu diagnozy do projektu ze środków RPO WD 2014-2020.

Ankieta ma charakter anonimowy, a pytania w kwestionariuszu mają charakter pytań zamkniętych.

Udzielane odpowiedzi nie będą poddawane ocenie, a każda odpowiedź wniesie wartościowy wkład w przeprowadzane badanie. Informacje przez nas zebrane mają charakter jedynie statystyczny.

 

Zachęcamy  serdecznie do wypełnienia ankiety, gdyż ona pozwoli nam poznać Państwa potrzeby.

Z poważaniem

Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz

 

Dziękujemy za udział w badaniu ankietowym

Opracowanie:

Marzanna Jurzysta-Ziętek – Gmina Prusice,

Referat Funduszy Zewnętrznych

 

 

Ankietę można wypełnić pod poniższym linkiem:

http://interankiety.pl/interankieta/295de38a8244b8dce42dbee617ba35a2

|