Ankieta dotycząca Przychodni Zdrowia w Prusicach

Bartosz Kurzepa | Czwartek 05.05.2016 aktualizacja: 05.05.2016, 15:28
Burmistrz Prusic - Igor Bandrowicz realizując nowe podejście do działań prozdrowotnych, traktując dobrostan zdrowotny społeczeństwa, jako integralną zmienną charakteryzującą jakość kapitału ludzkiego przez zapewnienie efektywnej opieki zdrowotnej i jednocześnie chcąc poprawić jakość oferowanych usług medycznych w naszej Przychodni zaprasza Państwa do wypełnienia anonimowej ankiety.

Zebrane wyniki ankiety będą wstępną diagnozą do przyszłych działań związanych z Przychodnią Zdrowia.
Inwestycje w zdrowie traktowane są jako tzw. wydatki prorozwojowe, dzięki którym możliwe jest dążenie do kompleksowego rozwoju „jakości życia” jako dobrostanu w różnych obszarach bytu, które przejawia się m.in. w długości życia w zdrowiu i tworzenia optymalnego rozwoju w XXI wieku.

http://interankiety.pl/interankieta/36c9bc125295fd7cfa09a073babfd0d2

|