Atrakcje turystyczne w gminie Prusice

UMiG Prusice | Wtorek 10.02.2015 aktualizacja: 19.05.2015, 09:49

w trakcie aktualizacji

ZABYTKI I ATRAKCJE TURYSTYCZNE W GMINIE PRUSICE

 Co warto zobaczyć?

 

W gminie Prusice jest wiele ciekawych miejsc i budowli godnych zobaczenia. Istniejące zabytki kultury materialnej są tworem wielu wieków barwnej historii. Niestety wiele z nich nie zachowało się do czasów dzisiejszych ulegając zniszczeniu przede wszystkim podczas działań wojennych lub po wojnie. Te zaś, które przetrwały, są znaczącym potencjałem kulturowym. O wartościach kulturowych gminy decyduje historia poszczególnych miejscowości oraz zachowane zabytki, do których należą nie tylko obiekty architektoniczne, lecz także układy planów wsi i zieleń komponowana oraz stanowiska archeologiczne, pochodzące z okresu od neolitu do późnego średniowiecza. Szczególnie licznie występują one na przedpolu Wzgórz Trzebnickich, co świadczy, że był to teren dawnego osadnictwa. Są wśród nich: kurhany, grodziska, cmentarzyska szkieletowe i ciałopalne oraz osady wielokulturowe.

Każda miejscowość w gminie Prusice posiada swoją ciekawą historię oraz miejsca, które warto zobaczyć, w większości organizowane są imprezy okolicznościowe i pikniki rodzinne.

 

Szczegółowe informacje o atrakcjach można uzyskać w PUNKCIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ znajdującym się w Urzędzie Miasta i Gminy Prusice. Tu znajdziesz informacje dotyczące bazy gastronomicznej i noclegowej.

Co warto zobaczyć w Gminie Prusice?

  •  BORÓW                                           
|