Bank Żywności wznawia działalność!

Dorota Leń | Wtorek 13.09.2016 aktualizacja: 13.09.2016, 08:42
Stowarzyszenie Skokowiak oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prusicach informują, że został wznowiony program Banków Żywności FEAD 2016 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. W związku z tym, jak zaznacza wiceprezes Stowarzyszenia Skokowiak Wanda Bandrowicz: - Wszystkie osoby zainteresowane korzystaniem z pomocy żywnościowej Banku Żywności muszą zgłosić się do GOPS w Prusicach po skierowanie.

Stowarzyszenie Skokowiak w ramach umowy z Bankiem Żywności korzysta z programu unijnego FEAD – jest to Fundusz Europejskiej Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. Jest on finansowany ze środków Unii Europejskiej.

Program skierowany jest do mieszkańców gminy Prusice, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/ rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych

W programie mogą uczestniczyć tylko osoby, które spełniają określone kryteria dochodowe: osoby samotne – 951 zł oraz osoby w rodzinie – 771 zł.

Jest to bardzo dokładnie sprawdzane przez Wrocławski Bank Żywności.

|