Będzie rozdawana żywność w Banku Żywności

Dorota Leń | Środa 14.10.2015 aktualizacja: 14.10.2015, 14:41
Stowarzyszenie Skokowiak informuje, że odebrało kolejny transport żywności i dodaję, że Bank Żywności będzie wydawał żywność w dniach od 15 do 19 października 2015 roku od godz. 13. Jak podkreśla wiceprezes Stowarzyszenia Wanda Bandrowicz to w czwartek 15 października 2015 roku będzie wydawana żywność dla mieszkańców miejscowości Prusice, w piątek 16 października 2015 roku dla mieszkańców z terenu wszystkich sołectw Gminy Prusice, zaś w poniedziałek 19 października 2015 roku dla wszystkich, którzy wcześniej nie odebrali.

Stowarzyszenie Skokowiak w ramach umowy z Bankiem Żywności we wtorek 13 października 2015 roku odebrało kolejny transport żywności z programu unijnego PEAD - Europejski Program Pomocy Najbardziej Potrzebującym skierowany do mieszkańców gminy Prusice. Jest on finansowany ze środków Unii Europejskiej. Mogą brać w nim udział tylko osoby, które spełniają określone kryteria dochodowe. Jest to bardzo dokładnie sprawdzane przez Wrocławski Bank Żywności.

- Stowarzyszenie Skokowiak składa ogromne podziękowania firmie transportowej Bagiński i synowie, w szczególności Panu Arturowi Bagińskiemu za pomoc w transporcie żywności do Banku Żywności w Prusicach. Dziękujemy również Panu Sławkowi i Dawidowi Zarentowiczom za czas i użyczenie sprzętu do rozładunku żywności, a także Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Prusicach, a szczególnie Pani Beacie Parzybok za pomoc przy rozładunku zaznacza wiceprezes Stowarzyszenia Wanda Bandrowicz dodając: - BARDZO DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM WOLONTARIUSZOM ZA POMOC!


Żywność w Banku Żywności będzie wydawana od 15 do 19 października w godz. 13 – 15 według następującego harmonogramu:

- czwartek 15 października 2015 roku godz. 13 – 15 – mieszkańcy Prusice

- piątek 16 października 2015 roku godz. 13 – 15 – mieszkańcy Gminy Prusice – z terenu wszystkich Sołectw

- poniedziałek 19 października 2015 roku godz. 13 – 15 - żywność będą mogli otrzymać wszyscy, którzy nie odebrali w czwartek i piątek.

Osoby, które w wyznaczonych terminach nie odbiorą w Banku Żywności paczek przez kolejne dwa razy zostaną skreślone z listy otrzymujących żywność, natomiast zabezpieczona dla nich żywność będzie wydana osobą zgłaszającym się.

DL

|