Borów ma nową drogę!

Dorota Leń | Sobota 07.01.2017 aktualizacja: 07.01.2017, 18:19
Pod koniec listopada 2016 roku dokonano odbioru przebudowy drogi gminnej o długości ponad 0,5 km w miejscowości Borów, na którą samorząd prusicki dzięki staraniom Burmistrza Miasta i Gminy Prusice pozyskał środki finansowe w wysokości 150 tys. zł w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej 2016. Całkowita wartość inwestycji to 241810,03 zł.

- Droga gminna w Borowie była w tragicznym stanie technicznym, zagrażającym bezpieczeństwu i życiu uczęszczającym po niejpodkreśla Burmistrz Igor Bandrowicz.

Dzięki projektowi udało  się przebudować drogę gminną, a tym samym poprawić bezpieczeństwo Mieszkańców Sołectwa Borów oraz uczestników ruchu korzystających z tej drogi.


- W ramach zadania wykonano nawierzchnię asfaltową wraz z poboczami oraz zjazdami – opowiada Sebastian Trojan, pracownik prusickiego magistratu nadzorujący inwestycję dodając: - Oczyszczono rów, wykonano odwodnienia z korytek betonowych, wykonano przepust oraz oznakowanie pionowe wraz z poręczami ochronnymi.

Wykonawcą tej inwestycji było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. Całkowita wartość zadania to 241 810,03 zł, z czego 150 000,00 zł to dotacja, którą samorząd prusicki pozyskał w ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej 2016 z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Mieszkańcy Sołectwa Borów w końcu mają wyremontowaną i przebudowaną drogę o którą walczyli od lat i było to ich marzeniem, a władze Gminy Prusice po raz kolejny potwierdziły że Marzenia Mieszkańców Gminy Prusice stają się rzeczywistością.

DL

|