Budowa Północnego Centrum Rowerowego Dolnego Śląska ruszy już w lipcu!

Dorota Leń | Środa 21.06.2017 aktualizacja: 02.08.2017, 19:30
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz, jako Lider Projektu budowy ścieżek rowerowych w powiecie trzebnickim, milickim i wołowskim podpisał w środę 21 czerwca 2017 roku umowy z Wykonawcami na budowę trzech odcinków ścieżek w ramach I etapu: w Miliczu, w Prusicach oraz w Żmigrodzie. W najbliższym czasie zostanie podpisana również umowa na ścieżki rowerowe w Gminie Wołów. Partnerstwo na tę ważną inwestycję dla naszego regionu pozyskało ponad 6,5 mln zł z RPO WD na lata 2014-2020. Docelowo kwota dofinansowania wyniesie ponad 9 mln zł, a całkowita wartość zadania ponad 12 mln zł.

Nadszedł długo oczekiwany moment dla wielbicieli dwóch kółek, a także lubiących aktywny tryb życia.

- Udało nam się wyłonić Wykonawców, rozstrzygnąć przetarg na budowę I etapu Północnego Centrum Rowerowego Dolnego Śląska i prace budowlane rozpoczną się już na początku lipca, a zostaną zakończone dla trzech gmin, jeszcze w tym rokuzapowiedział Burmistrz Igor Bandrowicz, dodając: - W Gminie Prusice ścieżki rowerowe zostaną wybudowane do połowy grudnia.

W środę 21 czerwca 2017 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Prusicach, Lider Projektu podpisał umowy z Wykonawcami na wykonanie ścieżek rowerowych w Miliczu, w Żmigrodzie oraz w Prusicach.

Wykonawcą inwestycji w Miliczu na odcinku Sułów-Gruszeczka zostało Konsorcjum Ćwik reprezentowane przez Tadeusza Ćwika, z Wińska, za kwotę 692 883, 70 zł.

Natomiast ścieżki rowerowe w Gminie Prusice za 4 719 510,00 zł  i w Gminie Żmigród  za 4 186 920,00 zł wybuduje firma Pro-Tra Building sp. z o.o. z Wrocławia, reprezentowana przez Prezesa Leszka Ziajkę.

W lipcu zostanie jeszcze podpisana umowa na budowę ścieżki rowerowej na terenie Gminy Wołów.

Przypomnijmy, że w ramach pierwszego etapu zadania powstanie 22,27 km wybudowanych dróg dla rowerów, w tym w Gminie Wołów na trasie Wołów – Mojęcice, w Gminie Prusice – od Wszemirowa przez Prusice, Pietrowice Małe i Ligotkę do Dobrosławic (Gmina Żmigród), a następnie przez Przedkowice - Powidzko – Kanclerzowice – Żmigród do Milicza.

- Na terenie Gminy Prusice w ramach pierwszego etapu budowy ścieżek rowerowych powstanie  ich 6,5 km – zaznacza Burmistrz Igor Bandrowicz, dodając:Na fragmencie ścieżki rowerowej od Wszemirowa powstaną również miejsca postojowe, a także miejsca odpoczynku. Docelowo na terenie Gminy Prusice ma powstać ok. 42 km ścieżek rowerowych.

Obraz na stronie projekt_wspolfinansowany.jpg

Projekt pt. „Budowa dróg rowerowych w powiecie trzebnickim, milickim i wołowskim” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

|