Burmistrz i Sekretarz Gminy Prusice na Konwencie Wójtów i Burmistrzów Subregionu Wrocławskiego

Daniela Bacańska | Poniedziałek 13.11.2017 aktualizacja: 13.11.2017, 07:47
W dniach 9 i 10 listopada 2017 roku w Szklarskiej Porębie odbył się kolejny Konwent Wójtów i Burmistrzów Subregionu Wrocławskiego, który poprowadził Burmistrz Miasta i Gminy Prusice Igor Bandrowicz Członek Zarządu Konwentu w zastępstwie Przewodniczącego Dariusza Chmury. Gminę Prusice na Konwencie poza Burmistrzem reprezentował również Sekretarz Miasta i Gminy Prusice Grzegorz Terebun.

Wśród tematów Konwentu znalazły się ważne kwestie dla naszej Gminy, między innymi takie zagadnienia jak: nabory i zasady przyznawania dotacji w najbliższych konkursach w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w tym na budowę Lokalnych Centrów Kultury, aktualne konkursy i nabory w ramach RPO WD 2014-2020, założenia programu antysmogowego, zmiany w ustawie prawo wodne i w przepisach dotyczących ustalania taryf za wodę oraz  plany inwestycyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei.

Podczas konwentu została przedstawiona przez Michała Jarosa, Posła na Sejm RP propozycja utworzenia wrocławskiego związku metropolitalnego jako szansy również dla naszej gminy

|